מן העיתונות

חלק ממה שכתבו עלינו במסגרת הפרויקט הראשוני – NERZIKARON (נר זיכרון).